Puppies en Herplaatsers

Een aparte puppy website

De Nederlandse Poedelclub heeft er in 2015 voor gekozen om een nieuwe aparte puppy website te lanceren. Omdat een goede presentatie van pups niet echt mogelijk was binnen de toenmalige oude website. Maar vooral ook omdat via een nieuwe website de fokkers en puppies op een manier gepresenteerd konden worden die ze verdienen.

Bent u opzoek naar een puppy dan verwijzen we u dus ook graag naar onze separate puppy website. Een website waarop u snel en makkelijk alle aangesloten fokkers terug kunt vinden. En tevens eenvoudig op zoek kunt naar een puppy uit een actueel goedgekeurd nest.

Herplaatsers

Helaas komt het zo af en toe ook voor dat zelfs een poedel een nieuw baasje zoekt. Zo’n voorval is zelden een makkelijk besluit en kan veel verschillende oorzaken hebben. Om deze toch al lastige situaties niet nog moeilijker te maken biedt de Nederlandse Poedelclub nu ook de mogelijkheid om poedels die op zoek zijn naar een nieuw baasje op dezelfde puppy website te laten vermelden.

Dus bent u voor een poedel (met stamboom) op zoek naar een nieuw baasje? Dan kan de NPC u daar ook bij helpen.

Voor meer informatie kunt u ook altijd even mailtje sturen naar onze secretaris (secretaris@Poedelclub.nl)

De puppy website van de NPC...

Een eigen plek voor puppies en herplaatsers…
Dus als u op zoek bent naar een gezonde pup of een herplaatser? Klik dan snel op onderstaande knop!

Koopwijzer

Op deze website vindt u (binnenkort) op de pagina ‘Formulieren‘ een concept-koopovereenkomst. Download deze en lees deze aandachtig door.

Vraag aan de fokker of hij/zij deze overeenkomst gebruikt of wil gebruiken. Stel samen met de fokker de definitieve koopovereenkomst in tweevoud op en laat deze ondertekenen. Houdt u aan de bepalingen in de overeenkomst.

Aandachtspunten

Waar u op moet letten als u een Poedel koopt.

 • Het aangeboden nest moet gemeld zijn bij het bestuur, heeft de fokker meerdere nesten liggen informeer dan bij het bestuur of ook deze aangemeld zijn en voldoen aan het VFR.
 • De fokker moet u naast de pup tenminste de moeder kunnen tonen.
 • Vraag ook, indien nog bij de fokker aanwezig, om de andere pups uit het nest te mogen zien.
 • Vraag om inzage in de afstammingsbewijzen (stamboom) van beide ouders.
 • Vraag om inzage in de testresultaten op erfelijke afwijkingen van beide ouders.
 • Vraag (indien van toepassing) om inzage in de behaalde tentoonstellingsresultaten van beide ouders (kwalificatiekaarten en keurverslagen).
 • Vraag om de bij de pup behorende papieren (stamboom en indien reeds aanwezig het internationaal dierenpaspoort en de chipregistratie).
Kwaliteit

De Nederlandse Poedelclub zet zich voortdurend in om de kwaliteit van de in Nederland gefokte en gehouden poedels op een hoog niveau te krijgen en te houden. In alle opzichten: uiterlijk, gezondheid en karakter.

Om die reden is per 1 januari 2009 een rasspecifiek Fok Reglement in werking getreden, waaraan bij de Nederlandse Poedelclub aangesloten fokkers onderworpen zijn. In dit reglement staan een aantal zaken beschreven waaraan de fokker zich bij het fokken van pups dient te houden. Daarnaast worden daarin eisen gesteld aan de gezondheid en uiterlijk kwaliteit van de ouders.

Dit geeft kopers van pups bij een bij de Nederlandse Poedelclub aangesloten fokker de extra zekerheid dat alle zorg en aandacht is besteed aan het fokken en leveren van de pup.

Met een goede koopovereenkomst verzekert u zich van de grootste kans een fijne, probleemloze poedel aan te schaffen.

Prijzen

Het fokken van een nest goede poedelpups brengt een flinke hoeveelheid kosten met zich mee. Niet alleen de stambomen, entingen, ontwormingen en voeding van de pups bepalen de kosten. Ook het huisvesten, de selectie van ouderdieren en het testen daarvan. Alsmede het bezoeken van tentoonstellingen en fokkeuringen. En heeft men voor de dekreu ver moeten reizen, of is het een reu uit eigen kennel of misschien uit de buurt. Zat er maar een pup in het nest of waren het meerdere. Al deze zaken zijn mede bepalend voor de prijs van een pup.

Dit lijken soms overdreven zaken, maar hierdoor kennen de goede fokkers de afstamming van hun pups over het algemeen zeer goed en weten daarmee welke positieve en negatieve eigenschappen zich in een bepaalde foklijn bevinden. Daarmee wordt de voorspelbaarheid van de gezondheid, karakter en uiterlijk beduidend vergroot.

Een goede fokker zal tijdens de opgroei van het nest veel werk steken in de verzorging en socialisatie (autorijden, omgaan met kinderen/volwassenen, omgaan met harde geluiden en drukte) van de pups. Deze fokker zal dit alles met groot plezier en inzet doen, maar alles heeft zijn prijs.

Wie kent niet de verhalen over een impulsief aangeschafte pup voor een prijs die vaak relatief dicht ligt bij de prijs die een serieuze fokker voor een pup vraagt. Waarbij nadien de dierenartskosten de koopprijs overstijgen. Dit nog afgezien van het leed waar dat mee gepaard gaat voor hond en eigenaar.

Vergewis u dus bij aankoop dat:

 • De fokker is aangesloten bij de Nederlandse Poedelclub (NPC).
 • De pups voldoen aan de voorwaarden waardoor ze op de ‘Puppy website’ van de Nederlandse Poedelclub geplaatst mogen worden.
 • Er een heldere koopovereenkomst wordt afgesloten, die duidelijk de verantwoordelijkheden en voorwaarden regelt.
 • U inzicht krijgt in hoe de ouderdieren en pups worden gehouden en verzorgd.
 • De fokker u uitgebreid voorlicht over de herkomst van ouders en pups, hun eigenschappen en gezondheidstoestand.

De door de fokker gevraagde prijs mag daarbij best een van uw overwegingen zijn, maar realiseert u zich dat u voor de prijs van een Lada ook geen Mercedes kunt rijden. Sterker nog: de kilometerprijs van de Mercedes zou op de lange termijn nog wel eens lager kunnen te zijn.

Op deze website geven we geen prijzen af voor de verschillende variƫteiten. De prijs voor een pup is een zaak tussen fokker en koper.

Voorbehoud

De fokkers die op de website www.Poedelpups.nl hun pups te koop aanbieden, hebben voldaan aan de voorwaarden van de Nederlandse Poedelclub voor opname op deze puppy bemiddelings-website.

Ondanks dat de Nederlandse Poedelclub er alles aan doet om kopers van poedels op een goede manier te informeren en in contact te brengen met goede fokkers kan zij niet aansprakelijk zijn voor enige schade die fokker en/of koper (kunnen) lijden als gevolg van de gesloten koopovereenkomst. Deze overeenkomst is uiteindelijk een zaak tussen koper en fokker, een reden temeer de aanschaf van uw nieuwe huisgenoot de nodige aandacht te geven.

Ook zijn er fokkers die, ondanks verschillende waarschuwingen, toch nog aangeven lid te zijn van de Nederlandse Poedelclub. Of een fokker lid is kunt u navragen bij onze secretaris (secretaris@Poedelclub.nl).

Algemene informatie

Nederlandse Poedelclub

Inschrijving KvK: 40342397

info@PoedelClub.nl

Development & Copyright by Art. Power, CCA Webdevelopment. All rights reserved.