Over Ons

De Nederlandse Poedelclub

De NPC heeft als doel het in standhouden en verbeteren van het poedel ras. Hierbij hoort op de eerste plaats de bevordering van de gezondheid en het welzijn van de tot dit ras behorende honden in het algemeen en het voorkomen en bestrijden van erfelijke gebreken binnen dit ras in het bijzonder. Ook het bevorderen van het contact tussen fokkers en liefhebbers van poedels is een belangrijk onderdeel van de taken.

Ontstaan van de vereniging

De Nederlandse Poedelclub is op 17 mei 1928 opgericht. Sindsdien behartigt de vereniging de belangen van haar leden en de door hen gehouden poedels.
Sinds 2000 is de NPC ook officieel lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.

In 2013 vierden wij dus het 85 jarig bestaan van onze vereniging. Onder andere met een speciale uitgave van ons Poedelvaria Magazine.

Tijdlijn Nederlandse Poedelclub

  1. 17 mei 1928Oprichting Nederlandse Poedelclub.
  2. 1 januari 2000Lid van de Vereniging Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland.
  3. 10 maart 2013Inwerkingtreding / goedkeuring ‘Huishoudelijk Reglement’.
  4. 17 mei 2013Speciale uitgave Poedelvaria Magazine t.b.v. het 85 jarig jubileum.
  5. 1 februari 2015Lancering aparte puppy website (www.PoedelPups.nl).
  6. 1 september 2015Inwerkingtreding Verenigings Fokreglement na ontvangen goedkeuring Raad van Beheer.

Actuele situatie

Momenteel zijn rond de 400 mensen lid van onze vereniging. Jaarlijks worden door de vereniging een aantal evenementen georganiseerd, waaronder wandelingen, workshops en de Clubmatch, die al enkele jaren de status van kampioenschapsclubmatch heeft.
Deze evenementen worden mogelijk gemaakt door de belangeloze inzet van onze leden en het bestuur.

Ons clubblad, het Poedelvaria Magazine verschijnt 5 maal per jaar, boordevol informatie over de poedel. En natuurlijk gratis thuis bezorgt voor onze leden.

De NPC als lid van de Raad van Beheer

Doordat de Nederlandse Poedelclub als rasvereniging sinds 2000 ook officieel lid is van de Raad van Beheer, mag en kan de NPC ook meepraten. De NPC onderhoudt nauwe contacten met de Raad van Beheer op Kynologisch Gebied in Nederland, waarbinnen de vereniging zich als vertegenwoordiger van het ras beijvert voor alle zaken die de poedel betreffen, o.a. op het gebied van welzijn voor dieren en reglementering van het fokken.
Daarmee hoopt de vereniging een gezonde, aan de rasstandaard voldoende en prettig van karakter zijnde populatie poedels in Nederland te hebben en te houden.

Onze leden

Onze leden zijn eigenlijk op te delen in de fokkers en de niet-fokkers. Het grootste deel bestaat natuurlijk uit de niet fokkende leden.
Natuurlijk staan wij al onze leden met raad en daad bij met betrekking tot verzorging en opvoeding. En proberen wij daar waar problemen ontstaan actief te participeren in het vinden van oplossingen.
Ieder lid ontvangt ons Poedelvaria Magazine en kan meedoen aan door de NPC georganiseerde evenementen.

De niet fokkende leden

Speciaal voor deze leden worden er met enige regelmaat evenementen georganiseerd die een ontspannen / kennismakings karakter hebben. Dit kunnen bijvoorbeeld poedelwandelingen of workshops zijn. Maar ook de exterieur keuring tijdens de jaarlijkse KCM kunnen we hieronder scharen. Ook een complete poedel-doe-dag vol spel en fun hoort echter tot de mogelijkheden.

De fokkers

De bij ons aangesloten fokkers van het poedel ras dienen akkoord te gaan met en zich te houden aan het fokreglement. Dit fokreglement is door de vereniging opgesteld en goedgekeurd door de leden alsmede door de Raad van Beheer. Nestjes en bijbehorende testen dienen aangemeld / ter controle aangeboden te worden bij het secretariaat. Bemiddeling van nestjes kan vervolgens (indien gewenst) plaatsvinden via onze speciale puppy website.

Ook voor onze fokkende leden worden er met regelmaat evenementen of workshops georganiseerd. Hierbij valt te denken aan een fokkersoverleg of speciale workshops voor fokkers of trimmers.

Puppy website

Om de zoektocht naar gezonde poedelpup makkelijker te maken, heeft de NPC in 2013 een speciale puppy website in het leven geroepen. www.PoedelPups.nl Op deze website worden alleen nestjes vermeld waarbij aan alle strenge regels van de NPC is voldaan. Dit houdt in dat beide ouders alle verplichte tests goed hebben doorstaan. Op deze manier bieden we geïnteresseerden een manier om pups te vinden waarvan je zeker weet dat er alles aan is gedaan om een gezonde pup aan te bieden.

Sinds 1928

400 Leden

Evenementen voor leden

Full Colour Magazine

Huidig Bestuur

Hieronder ziet u het huidige kern bestuur…

Stacey van Schie
Voorzitter

redactie@Poedelclub.nl

Louis Janssen
Secretaris

redactie@Poedelclub.nl

Shirley van Schie
Penningmeester

redactie@Poedelclub.nl

Snel en eenvoudig contact opnemen via ons algemeen contactformulier…

Algemene informatie

Nederlandse Poedelclub

Inschrijving KvK: 40342397

info@PoedelClub.nl

Development & Copyright by Art. Power, CCA Webdevelopment. All rights reserved.